تعداد اشتغال : 50 نفر

میزان سرمایه گذاری:40 میلیارد تومان

میزان ارزآوری : 2.5 دلار

بازار فروش :صنایع باتری سازی، صنایع نظامی

آنتیموان(بصورت شمش): 30تن در ماه (بیشتر وارداتی)

موقعیت: تربت جام