بازار جذاب فروکروم باعث جذب شرکت پارت گوال شد

حدود دو سوم فروکروم تولیدی در این مجتمع به خارج از کشور صادر می‌شود

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر حدود دو سوم فروکروم تولیدی در این مجتمع به خارج از کشور صادر می‌شود و تنها یک سوم از آن به مصرف داخلی می‌رسد. نخعی همچنین به عدم صادرات فروکروم اشاره کرد و بیان داشت: تا آن زمان هیچ اقدامی در خصوص صادرات فروکروم صورت نگرفته بود. بنابراین برای نخستین بار سنگ کرومیت مجتمع فروکروم جغتای تامین شد و در ازای آن فروکروم دریافت و صادر می‌شد. البته در ابتدا فروکروم به چین صادر می‌شد تا اینکه با توجه به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، بازارهای اروپا نیز در دسترس قرار گرفتند. طی دو تا سه سال گذشته فعالیت شرکت پارت گوال تامین سنگ کرومیت مجتمع فروکروم جغتای و خرید فروکروم از این مجتمع و صادرات آن به خارج از کشور بود.