شرح : احداث کارخانه تولید فروکروم کم کربن  به میزان 10,000 تن سالانه . این پروژه در قطعه زمینی در شهرک صنعتی بردسکن ( کاشمر ) احداث خواهد شد میزان سرمایه گذاری: سرمایه گذاری کل جهت احداث این واحد بالغ بر 3,800 میلیارد ریال خواهد بود .

میزان اشتغال به صورت مستقیم: 210 نفر

میزان اشتغال غیر مستقیم: 362 نفر

تامین مواد اولیه : عمده مواد اولیه این طرح فروکروم پر کربن میباشد که از محل مجتمع فروکروم جغتای تامین خواهد شد . سایر مواد اولیه عمده در این طرح سنک کرومیت با خلوص 40% تا 42% به میزان 90,000 تن سالانه خواهد بود که از ذخایر معدنی شرکت در استانهای خراسان جنوبی و رضوی و تیز معادن استانهای هرمزگان و کرمان تامین خواهد شد . همچنین کک متالورژی مورد نیاز از تولید کنندگان داخلی تامین خواهد گردید .

بازار هدف : با توجه به صادرات حدود 15,000 تن از محصول فروکروم تولیدی فعلی به اروپا , روسیه و آسیای جنوب شرقی و پتانسیل بالای بازار های مذکور , بازار هدف در این محصول عمدتا صادرات میباشد . لذا رونق معادن کرومیت و ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی سنگ معدن کرومیت از جمله مزایای دیگر این طرح میباشد .

تاریخ بهره برداری : در نیمه اول سال 1402 به بهره برداری تجاری می رسد.